Over de Beatrix

Welkom!
Buurtcentrum de Beatrix is onderdeel van het Vorstelijk Complex. Cultuur, welzijn en sociale horeca op één prachtige plek in Zuilen

Het buurtcentrum de Beatrix is jong en oud altijd welkom! In de ontmoetingsruimte staat de koffie en thee van maandag t/m vrijdag klaar van 9.00 tot 16.30 uur. Ook op zondagmiddag kan je in de huiskamer terecht.

Daarnaast vind je in het buurtcentrum een tal van activiteiten zoals: darten, biljart, yoga, muziek- en gitaarles voor kinderen, steelband, zingen, knutselen & handvaardigheid, klaverjassen & bridgen. Maar ook: huiswerkbegeleiding voor kinderen en taalles voor volwassenen (Spaans en Arabisch).

Zelf kun je er ook huren als je iets wilt organiseren: ontmoeting, buurtvergadering, bewegen, creatieve workshops, kooklessen, lezingen… De verhuur loopt via www.utrecht.nl/verhuur.

Benieuwd? Kom eens kijken in het mooie jaren ’30 pand

Beheer van het gebouw
Via de ‘Beatrixraad’ regelen bewonersgroepen zelf veel van het beheer, de pr en de programmering. We overleggen met de sociaal beheerder Jolanda van den Bergen en gemeenteman Jeroen de Lange over verbeteringen in het buurtcentrum. Belangrijke besluiten nemen we in de zogenaamde ‘driehoek’ tussen gemeente, bewoners en sociaal makel-organisatie (vanaf 1/1/2019 is dit DOCK).

Jaarlijks krijgt de driehoek 2500 euro van de gemeente voor verbeteringen van het buurtcentrum.

Samenstelling Beatrixraad

 1. De bewoners: een afvaardiging van de gebruikers van het pand zoals vrijwilligers, bewonersgroepen en docenten.
  De gebruikers worden in deeltijd ondersteund door sociaal beheerder Jolanda van den Berg
 2. De professionals van DOCK, Zimihc, The Colour Kitchen en de afdeling Vastgoed van de gemeente
  Welzijnsorganisatie DOCK werkt aan wijkopbouw en ondersteuning van vrijwilligers en bewoners. Ze koppelt mensen die iets nodig hebben aan mensen en organisaties die iets te bieden hebben.
 3. Bewonersstichting de Kracht van Zuilen (ondersteunen de diverse bewonersgroepen)
  Deze bewonersstichting versterkt het Vorstelijk Complex en is aanjager van het Burennetwerk Zuilen. Vanuit de visie: de wijk versterken door al het goede te verbinden. Deze website, het programmaboekje en de maandkalender in de wijk zijn gemaakt door de vrijwilligers van de Kracht van Zuilen. Zie verder de website Stichting Kracht van Zuilen.
 • Leden van de beheergroep zijn in 2018:
  Sociaal beheer DOCK –  Jolanda van den Berg
  Vrijwilligers, gastheren/-vrouwen  –  Riek en Jan Baron
  Bewoners Activiteiten Zuilen, vrijwilliger, gastheer   –   Marcel en Esther Burgmeijer
  Kracht van Zuilen   –   Stephanie Bottse (voorzitter), John Westrik (pr) en Ady Hoitink (ondersteuning/verslag)
  Gemeente Utrecht stadsbeheer / pandbeheer   –   Jeroen de Lange
 • Bingo, Koersbal – Henny van der Scheur en Johan van den Brink
 • Biljartclub Zuilen –Henny Beukers
 • Stichting gemeenschap Zuilen: Leny Nieuwendijik
 • Kunstkasteel   –   vacature
  Docenten – vacature

Overlegvormen
De beheergroep vergadert elke eerste woensdag in de maand van 19.00-21.00 uur en iedere gebruiker kan aansluiten of onderwerpen op de agenda zetten. In januari organiseren we een nieuwjaarsborrel en in juni een vrijwilligers barbecue voor alle betrokkenen bij het Vorstelijk Complex.

Vrijwilligers gevraagd
Wil je zelf ook bijdragen door je bijvoorbeeld aan te melden als vrijwilliger in de Beatrix? Of heb je hulp nodig bij het uitwerken van jouw idee? Neem dan contact op met Jolanda van den Berg mailadres: Jvdberg@dock.nl  of loop binnen op ma-do tussen 11-17 uur en zoek haar even op.

Geef een reactie