Over de Beatrix

Welkom!
Buurtcentrum de Beatrix is onderdeel van het Vorstelijk Complex. Cultuur, welzijn en sociale horeca op één prachtige plek in Zuilen. Hier is jong en oud altijd welkom. In de ontmoetingsruimte staat de koffie en thee van maandag t/m vrijdag klaar van 9.00 tot 16.30 uur. Ook op zondagmiddag kan je in de huiskamer terecht.

Daarnaast vind je in het buurtcentrum activiteiten zoals: darten, biljart, zumba, yoga, muziek- en gitaarles voor kinderen, steelband, zingen, knutselen & handvaardigheid, klaverjassen & bridgen. Maar ook: huiswerkbegeleiding voor kinderen en taalles voor volwassenen (Spaans en Arabisch).

Zelf kun je er ook huren als je iets wilt organiseren: ontmoeting, buurtvergadering, bewegen, creatieve workshops, kooklessen, lezingen… De verhuur loopt via www.utrecht.nl/verhuur.

Benieuwd? Kom eens kijken in het mooie jaren ’30 pand

Beheer van het gebouw
Via de ‘Beatrixraad’ regelen bewonersgroepen zelf veel van het beheer, de pr en de programmering. We overleggen met de sociaal beheerder Jolanda van den Bergh en gemeenteman Jeroen de Lange over verbeteringen in het buurtcentrum. Belangrijke besluiten nemen we in de zogenaamde ‘driehoek’ tussen gemeente, bewoners en sociaal makel-organisatie (vanaf 1/1/2019 is dit DOCK).

Jaarlijks krijgt de driehoek 2500 euro van de gemeente voor verbeteringen van het buurtcentrum.

Samenstelling Beatrixraad

  1. De bewoners: een afvaardiging van de gebruikers van het pand zoals vrijwilligers, bewonersgroepen en docenten.
    De gebruikers worden in deeltijd ondersteund door sociaal beheerder Jolanda van den Berg
  2. De professionals van DOCK, Zimihc, The Colour Kitchen en de afdeling Vastgoed van de gemeente
    Welzijnsorganisatie DOCK werkt aan wijkopbouw en ondersteuning van vrijwilligers en bewoners. Ze koppelt mensen die iets nodig hebben aan mensen en organisaties die iets te bieden hebben.
  3. Bewonersstichting de Kracht van Zuilen (ondersteunen de diverse bewonersgroepen)
    Deze bewonersstichting versterkt het Vorstelijk Complex en is aanjager van het Burennetwerk Zuilen. Vanuit de visie: de wijk versterken door al het goede te verbinden. Deze website, het programmaboekje en de maandkalender in de wijk zijn gemaakt door de vrijwilligers van de Kracht van Zuilen. Zie verder de website Stichting Kracht van Zuilen.

Vrijwilligers gevraagd
Wil je zelf ook bijdragen door je bijvoorbeeld aan te melden als vrijwilliger in de Beatrix? Of heb je hulp nodig bij het uitwerken van jouw idee? Neem dan contact op met Jolanda van den Berg mailadres: Jvdberg@dock.nl  of loop binnen op ma-do tussen 11-17 uur en zoek haar even op.

Geef een reactie